Inspector de calitate

CERINȚE:

          Cunoştinţe de desen tehnic

          Cunoștințe de bază în domeniul vopsirii industriale

          Cunoştinţe de toleranţe şi abateri dimensionale

          Cunoştinţe de utilizare a echipamentelor de măsurare (ruletă, şubler, micrometru, etc.)

          Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Office - Word, Excel, etc.)

          Autoritate la locul de muncă

          Experiență minim 3 ani in domeniu

COMPETENŢE:

          Cunoştinţe de limbă engleză obligatorii

          Atent la detalii, spirit de observaţie, capacitate de analiză, creativ

          Capabil să-şi organizeze locul de munca

          Capacitate de adaptare rapidă

          Spirit de echipă

          Abilitatea de a-şi îmbunătăţii continuu propria activitate

RESPONSABILITĂȚI:

          În cadrul postului, persoana angajată, trebuie să verifice piesele din cadrul producţiei din punct de vedere dimensional şi calitativ.

          Să se asigure că sunt respectate cerinţele de pe desenele tehnice şi cerinţele specifice pentru fiecare client în parte.

          Să urmărească produsul pe fluxul de fabricaţie şi să completeze documentaţia aferentă acestuia.

          Să verifice conformitatea produsului, iar în cazul neacceptării acestuia să intreprindă acţiuni corective.

Debitator oxigaz

CERINȚE:

       Experienţă în domeniul tablelor groase

       Cunoştinţe de desen tehnic, toleranţe, control dimensional

Pentru programare la probă de lucru apelaţi nr.: 0736 216 092

 

Polizator

CERINȚE:

       Experienţă în domeniu

       Harnic

       Polizarea pieselor metalice după procesele de debitare respectiv şanfrenare

Pentru programare la probă de lucru apelaţi nr.: 0736 216 092

Vopsitor industrial

CERINȚE:

       Experienţă în domeniu minim 1 an

       Pregătirea suprafețelor de vopsit, pregătirea materialelor pentru vopsire, executarea lucrărilor de vopsire pe o gamă variată de produse simple sau complexe pe suprafețe de metal

Sudor MIG-MAG

CERINȚE

       experiență în domeniu (sudură multistrat controlată US)

       Constituie avantaj calificarea în sudură

Lăcătuși structuri metalice

CERINȚE:

       Experientă în asamblarea de construcţii sudate la scară largă

       Cunoştinţe de desen tehnic, toleranţe, control dimensional

Opreator CNC - centru de prelucrare HAIDENHAIN şi FANUC

CERINŢE:

       experienţă în centre de prelucrare cu 5 axe

       experiență în limbaj de control HAIDENHAIN sau FANUC este obligatorie

       experientă în prelucrarea de construcţii sudate la scară largă

       avantaj: cunoştinţe de limba engleză sau germană

       abilităţi de operarare, reglare şi programare a maşinilor.

       operare compensari, reglare scule

       cunoştinţe de desen tehnic, toleranţe, control dimensional, rugozitate şi alte noţiuni specifice prelucrărilor mecanice prin aşchiere.

       disponibilitatea de a lucra in 3 schimburi

Supervisor de producție

CERINȚE:

       Cunoștințe de desen tehnic

       Cunoștințe de bază în domeniul sudării

       Capacitate de adaptare rapidă

       Autoritate la locul de muncă

       Abilități organizatorice

       Experientă în domeniu

       Spirit de echipă

       Abilitatea de a-şi îmbunătăţii continuu propria activitate

RESPONSABILITĂȚI:

       Să coordoneze şi să asigure desfășurarea activității de producție în conformitate cu obiectivele, programul şi standardele de calitate ale firmei

       Să urmărească produsul pe fluxul de fabricaţie şi să completeze documentaţia aferentă acestuia.

       Să verifice conformitatea produsului, iar în cazul neacceptării acestuia să intreprinda acţiuni corective.

Inginer sudor internaţional IWE

CERINȚE:

       Studii: absolvent al unei forme de învăţământ superioare

       Diplomă de Inginer Sudor Internaţional (vă rugăm ataşaţi la CV diploma de IWE)

       Experientă cu construcţii sudate la scară largă; de preferat experienţă în îmbinarea tablelor cu grosime mare, suduri multistrat cu pătrundere totală

       Aptitudini: inteligenţă, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii

       cunoştinţe de operare PC; MSOffice

       de preferat limba engleză sau/şi germană

       capacitate de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă

 

 

Salariu motivant (se recalculează după vechime, seriozitate)

Vă rugăm să ne trimiteţi CV la adresa de e-mail: office@gormet.eu